“හෝලා” චිත්‍රපටයේ විශේෂ දැක්ම දා

නාලක විතානගේ අධ්‍යක්ෂණය කළ හෝලා චිත්‍රපටයේ විශේෂ දැක්මක් පසුගියදා පැවැත්වුණා වන් ගෝල්ඩ් ෆෙස්හි PVR සිනමා ශාලාවේදී..

එදින සුවිශේෂී දසුන් ඡායාරූප ගත කරේ Creative Focus Photographyහි හසිත විසින්..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *