ඔබ නැරඹිය යුතුම සිනමාපටයක්….

IRANIAN FILM Buda az sharm foru rikht බාමියන් බුද්ධ ප්‍රතිමාව ගැන….. බෞද්ධයන්ගේ සිත් තුළ සදා නොමැකෙන අඳුරු මතකයක් තමා ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බාමියන් මිටියාවතේ පිහිටි දැවැන්ත ද්විත්ව මහා බුදු පිළිම ත්‍රස්ථවාදීන් විසින් …

Read More