කල්පන හා වින්දන අරියවංශ සොයුරන්ගේ ‘රූකඩ පැංචි’දැන් දිවයින පුරා

කල්පන හා වින්දන අරියවංශ සොයුරන්ගේ රූකඩ පැංචි චිත්‍රපටය EAP මණ්ඩලයේ සිනමා ශාලාවල දැන් තිරගත වනවා. හඳුන්වා දෙන ළමා නිළි කුෂේන්යා ෆොන්සේකා සමඟින් ප්‍රධාන චරිතය ජැක්සන් ඇන්තනි විසින් මවනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *