වකීන් ෆීනික්ස් නැවතත් හොඳම නළුවා

Joker චරිතය සඳහා වන දෙවන ඔස්කාර් සම්මානයද හිමි වෙමින් වකීන් ෆීනික්ස් නැවත හොඳම නළුවා ලෙස අභිෂේක ලැබුවා.

ඔහුත් සමඟ නිර්දේශ වූවන් අතර ලියනාර්ඩෝ ඩි කැප්‍රියෝ මෙන්ම ජොනතන් ප්‍රයිස් ද වූවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *