“ස්නේහ” අලුත් ගමනක….

මහේල හෙට්ටිආරච්චි විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලැබූ ඔහුගේ කුළුදුල් සිනමා අධ්‍යක්ෂණය වන “ස්නේහ ” කෙටි චිත්‍රපටය බ්‍රිතාන්‍යයේ Lift off network විසින් සංවිධානය කරනු ලබන Lift- off global film festival 2021 සිනමා …

Read More

“ස්නේහ” කෙටි චිත්‍රපටය අන්තර්ජාලයට

මහේල හෙට්ටිආරච්චි විසින් අධ්‍යක්ශණය කල “ස්නේහ” කෙටි චිත්‍රපටය අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා. රධිනි ඉන්දීවරී සහ තිලිණි ජයමාලී රංගනයෙන් දායක වන එය Romance Thriller ශානරයට අයත් වන චිත්‍රපටයක්. පසිඳු කෞශල්‍ය කැමරාකරණයෙන් …

Read More

“ස්නේහ” කෙටි චිත්‍රපටය ළඟදීම අන්තර්ජාලයට

මහේල හෙට්ටිආරච්චි විසින් අධ්‍යක්ශණය කල “ස්නේහ” කෙටි චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය ඊයේ (27) අන්තර්ජාලයට මුදා හැරුණා. රධිනි ඉන්දීවරී සහ තිලිණි ජයමාලී රංගනයෙන් දායක වන එය Romance Thriller ශානරයට අයත් වන …

Read More