“අම්බ්‍රිකා” සිනමාපටයේ වැඩ අරඹයි – Photos සහිතයි

හර්ෂ උඩකන්ද නවතම සිනමා නිර්මාණය “අම්බ්‍රිකා”

සත්‍ය කතාවක් තේමාකරගත් “අම්බ්‍රිකා” සිනමාපටයේ රෑපගතකිරිම් ආරම්භකිරීම පසුගියදා බෙල්ලන්විල රජමහ විහාරයේදී සිදු කෙරුණා.

“අම්බ්‍රිකා” සිනමාපටය සිංහල හා දමිල භාශාවෙන් රෑපගතකිරිම් ආරම්භ කළ සමාරම්භක අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *