ජනවාරි 31 ශ්‍රී ලාංකේය චිත්‍රපට 2ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ….

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න්හී වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන්..

ජනවාරි 31 ශ්‍රී ලාංකේය චිත්‍රපට 2ක්….

ගින්දරී 3 – ප.ව 6.45- Village Cinemas Narre Warren Jansen

*කවුරුවත් දන්නෙ නෑ- ප.ව 6.45- Village Cinemas Narre Warren Jansen*

කවුරුවත් දන්නෙ නෑ- ප.ව 6.45- Village Cinemas Airport West#For 

Online Ticket booking & Seat Plan- https://auslankatickets.com/

  • Udithe Lakmal Kahandawaarachchi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *