කාජල් අද සිට වෙනස්ම හැඩයකින් ඩිජිටල් තිරයේ “Tribhanga”

ත්‍රිභංග නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ අජේ දේව්ගන් එෆ් ෆිල්ම්ස්, බනිජේ ගෘප් ඒෂියා සහ ඇල්කෙමි ෆිල්ම්ස් විසිනි.

එහි තිර රචනාව හා අධ්‍යක්ෂණය රේණුකා ෂහානේ විසිනි.

කාජල්, තන්වි අස්මි සහ මිතිලා පල්කාර් ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරන මෙම චිත්‍රපටය කාන්තාවන් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් අක්‍රිය පවුලක් සහ ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික නොවන ජීවන තේරීම් වටා ගෙතුණු කතාවක් වස්තු විෂය වී තිබෙනවා.

මෙහි චරිත මවන්නේ

කාජල් – අනුරාධ ‘අනු’ අප්ටේ ලෙස
තන්වි අස්මි – නයනතාරා ‘නයන්’ අප්ටේ ලෙස
මාෂා ලෙස මිතිලා පල්කාර්
මිලාන් ලෙස කුනාල් රෝයි කපූර්
රොබින්ද්‍රෝ ලෙස වයිබව් තට්වාඩි
රාගව් ලෙස මනව් ගොහිල්
කන්වාල්ජීත් සිං භාස්කර් රයිනා ලෙස
නයන් (තරුණ) ලෙස ෂ්වේතා මෙහෙන්ඩේල්
අනු (තරුණ) ලෙස ඇන්ටාරා දේශ්පාන්ඩේ

මෙම චිත්‍රපටය අද සිට (2021 ජනවාරි 15) ​​ නෙට්ෆ්ලික්ස් හි නිකුත් කෙරේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *