අද Film Path එක දිගේ යන ඔබට හමුවෙන්නේ ඇලන් කෝල්ටර් අධ්‍යක්ෂණය කළ රොබට් පැටින්සන් ප්‍රධාන චරිතය රඟපෑ ‘Remember Me’ චිත්‍රපටය. චිත්‍රපටය ගැන කියන්නේ රවිඳු සම්පත් වික්‍රමසේකර.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *