එකම චරිතය නළුවන් තිදෙනෙක් සමග රගපෑ ජුහී… ❤️

ජුහී චවුලා හිංදි වගේම දමිල, මලයාලම්, කන්නඩ, තෙලිගු, බෙන්ගාලි යන භාෂා රැසකින් තම හැකියාවන් පෙන්නූ අපූරු නිළියක්. හැබැයි ඇගේ හින්දි හැර අන් භාෂාවල චිත්‍රපට බොහෝමයක් ජනප්‍රිය වන්නේ නම් නෑ..එවැනි චිත්‍රපටියක් …

Read More