ඩකා සහ ජායිපූර් යන ‘හිතුමතේ ජීවිතේ’/ ‘සිංගල් ටම්බලර්’

2021 වසරේදී  ශ්‍රී  ලාංකේය නාමය යටතේ අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙල නියෝජනය කිරීමට නියමිත පළමු දීර්ඝ වෘත්තාන්ත සිනමාපට යුගලය බවට ගෘෘප් කපිතාන් ක්‍රිෂාන්ත මනම්පේරි නිර්මාණය කළ “හිතුමතේ ජීවිතේ”  (The Wandering Life) සහ …

Read More