“එකම කසාදයක් දෙපාරක්” – වට 14ක්

පවුලෙ හැමෝටම එකට ඉඳන් බලන්න පුළුවන් හාස්‍ය, දුක, ආදරය පිරි ලස්සන කතාවක්. ආදරේ කරලා කසාද බඳින එකයි, යෝජනාවකින්කසාද බඳින එකයි කොච්චර වෙනස් ද…. ඒත් ඔය දෙකම එකට කරන්න ගියොත්… සංජය …

Read More

මාර්ක්, හෙළවුඩයට එන අලුත්ම චිත්‍රපටය

ජිවිතයක් හිරිවට්ටන අමුතු ආත්මයක් ගැන කියවෙන මාර්ක් චිත්‍රපටයට දායක වෙන්නේ හිමායා බණ්ඩාර, විශ්ව ලංකා, මොරින් චාරුණි, විල්සන් ගුණරත්න වැනි ජනප්‍රිය සහ ප්‍රවීණ තරු. සුන්දර පරිසරයක සුන්දර අත්දැකීමක් විඳගන්නට යන තරුණියකට …

Read More