2020 එන සිංහල චිත්‍රපට

2020 වසරේ තිරගත වීමට නියමිත සිංහල චිත්‍රපට හෙළවුඩ් Popcorn වෙතින්. ජැක්සන්, හේමාල්, බිමල්, අනූජ්, දුලීකා ඇතුලු රංගන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන්ගේ දක්ෂතා මෙන්ම දර්ශන රුවන් දිසානායක, ඉරාන් ගොඩමුන්නේ, චානක පෙරේරා ඇතුලු නවක අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ නිර්මාණද 2020 චිත්‍රපට ලැයිස්තුවට ඇතුලත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *