චන්න පෙරේරාගේ “සඳ දිය සළු” රූ ගැන් වෙන ආකාරය

ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහතාගේ ගොළු හදවත ටෙලි නිර්මාණය තුළින් කලාවට පිවිසි චන්න පෙරේරා වර්තමානය වන විට අධ්‍යක්ෂවරයෙක්, නිෂ්පාදකවරයෙක් සහ තිරකතා රචකයෙක්. චන්න පෙරේරාගේ 5 වෙනි චිත්‍රපටය “සඳ දිය සළු” …

Read More