“ඔබ නොමැතිව වසරක් ගෙවුනේ නොදැනුවත්වම” – තේජා ඉද්දමල්ගොඩ තැබූ සටහන

වේදිකා නාට්‍ය රංගනයෙන් සිනමා රංගනයට පිවිසි ජයලත් මනෝරත්න මහතා සිය ජිවන රඟමඩලට සමුදී වසරක් ගත වී තිබෙනවා. වසරක් ඉක්ම වුවත් මනෝරත්නයන් පිළිබඳ මතකයන් එකතුවෙන් ඔබ නොමැතිව වසරක් ගෙවුනේ නොදැනුවත්වම.. මනුසත්කම …

Read More