ජනවාරි 22 සිට  රන්වීර් – දීපිකා රඟන ‘83’

83 කියන්නේ ඉන්දියානු චිත්‍රපට අතර තරමක් විශේෂ චිත්‍රපටයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. එයට හේතුව වන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පදනම් කරගෙන නිපදවීමයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඇලුම් කරන බොහෝ රසිකයන් හට මෙය ඉතාම රසවත් චිත්‍රපටයක් …

Read More