විජේ සේතුපති එක්ක කත්‍රිනා රඟන අලුත්ම චිත්‍රපටය

ජනප්‍රිය දකුණු ඉන්දීය සිනමා නළු විජේ සේතුපති මීට දින කිහිපයකට පෙර ශ්‍රීරාම් රගවන්ගේ අලුත්ම චිත්‍රපටය සඳහා එක්වීමට කැමැත්ත පළකොට ඇති බව වාර්තා වනවා. මෙම චිත්‍රපටයේ සේතුපති සමග රංගනයෙන් දායක වන්නේ …

Read More