“උතුරු සුළඟ” තිරගත වීම කල්යයි

ජනප්‍රිය ටෙලි වෘතාන්ත අධ්‍යක්ෂවරයකු වන චාමර ජනරාජ් පීරිස් අධ්‍යක්ෂණය කළ ප්‍රථම සිනමාපටය “උතුරු සුළඟ” තිරගත වීම කල් දමා තිබෙනවා. අධ්‍යක්ෂ චාමර ජනරාජ් පවසන්නේ තිරගත කිරීමේ දින පිළිබඳව ඇතිවූ දෝෂයක් හේතුවෙන් …

Read More

“උතුරු සුළඟ” එළඹෙන මාර්තු 5 වැනිදා සිට

අයාල්, බටහිර අහස, පියවි වැනි ජනප්‍රිය ටෙලි වෘතාන්ත අධ්‍යක්ෂණය කළ චාමර ජනරාජ් පීරිස්ගේ කුළුඳුල් සිනමා අධ්‍යක්ෂණය වන “උතුරු සුළඟ” එළඹෙන මාර්තු 5 වැනිදා සිට ප්‍රදර්ශන වීමට නියමිතයි. දශක තුනක කුරිරු …

Read More