(හෙළවුඩ් POPCORN Exclusive)

වසෙන් විසෙන් නැසෙන ගොවිතැන සහ ගොවියා ගැන ප්‍රවීණ සංගීත අධ්‍යක්ෂ දර්ශන රුවන් දිසානායක චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කොට තිබෙනවා. රසායන යොදා කරන ගොවිතැන සහ එහි බරපතල ආදීනව ගැන අදහසක් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙන …

Read More

හොයාගෙන බලන්න (Video)

හෙළවුඩ් POPCORN Film Path කියන්නේ film එකක් ගැන දැනගන්න හදපු path එකක්. මෙවර අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ The Japanese Wife චිත්‍රපටය. ඒක හොයාගෙන බලන්න වටිනා චිත්‍රපටයක්. මතක ඇතුව අපේ Youtube …

Read More

(Video)

මාර්තු 22 සිට ‘සුළඟ අප රැගෙන යාවි’ තිරගත වීම ඇරඹුවා. එදිනම ස්කෝප් සිනමා සංකීර්ණයේදී මංගල දර්ශනයද පැවැත්වූවා. එහිදී රංගන ශිල්පී සුජීව ප්‍රියාල් POPCORN අප සමඟ අදහස් බෙදා ගත්තා. ‘සුළඟ අප …

Read More

(Video)

මාර්තු 22 සිට ‘සුළඟ අප රැගෙන යාවි’ තිරගත වීම ඇරඹුවා. එදිනම ස්කෝප් සිනමා සංකීර්ණයේදී මංගල දර්ශනයද පැවැත්වූවා. එහිදී රංගන ශිල්පී ප්‍රියංකර රත්නායක හෙළවුඩ් POPCORN අප සමඟ අදහස් බෙදා ගත්තා. ‘සුළඟ …

Read More

(Video)

මාර්තු 22 සිට ‘සුළඟ අප රැගෙන යාවි’ තිරගත වීම ඇරඹුවා. එදිනම ස්කෝප් සිනමා සංකීර්ණයේදී මංගල දර්ශනයද පැවැත්වූවා. එහිදී සුරංගා රණවක හෙළවුඩ් POPCORN අප සමඟ අදහස් බෙදා ගත්තා. ‘සුළඟ අප රැගෙන …

Read More

(Video)

මාර්තු 22 සිට ‘සුළඟ අප රැගෙන යාවි’ තිරගත වීම ඇරඹුවා. එදිනම ස්කෝප් සිනමා සංකීර්ණයේදී මංගල දර්ශනයද පැවැත්වූවා. එහිදී ළමා රංගන ශිල්පීන් හෙළවුඩ් POPCORN අප සමඟ අදහස් බෙදා ගත්තා. ‘සුළඟ අප …

Read More

‘ජයශ්‍රී ඇමතිතුමා’ ගීතය සහ අදහස්

ජයශ්‍රී ඇමතිතුමා චිත්‍රපටය අප්‍රේල් 26 වනදා සිට CEL මණ්ඩලයේ සිනමාහල් වල තිරගත කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. මංගල දර්ශනයට පෙර චිත්‍රපටයේ ගීතය වන ‘දියවන්නාවේ තියෙන්නේ මොන්ටිසෝරියක්’ පසුගියදා එළි දැක්වුණා. ඒ කොළඹ …

Read More