ජනවාරි 31 ශ්‍රී ලාංකේය චිත්‍රපට 2ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ….

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න්හී වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකේය සිනමා ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන්.. ජනවාරි 31 ශ්‍රී ලාංකේය චිත්‍රපට 2ක්…. ගින්දරී 3 – ප.ව 6.45- Village Cinemas Narre Warren Jansen *කවුරුවත් දන්නෙ නෑ- ප.ව 6.45- Village Cinemas Narre Warren …

Read More