සිනමාවේ උපන් දිනයට මහැදුරු සුනිලුන්ගෙන් “ක්ෂීර සාගරය කැළඹිණ”

සම්මානනීය නවකතාකරු සයිමන් නවගත්තේගම සූරීන්ගේ ක්ෂීර සාගරය කැළඹිණ නවකතාව සම්මානිත සිනමා අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන් සිනමාවට නැගීමට සූදානම් වනවා. ‘ක්ෂීර සාගරය කැළඹිණ’ නවගත්තේගම මහතා අතින් නිර්මාණය වූ විශිෂ්ඨ කෘතීන් අතරින් …

Read More